Seminar om bjørn i Nordland

Rovviltnemnda i Nordland inviterer sauenæringa, reindriftsnæringa, kommunene og andre interesserte til seminar om bjørn og bjørneforvaltning 24. juni.

Bjørn i Namsskogan familiepark Foto Tore VeisetauneBjørn i Namsskogan familiepark. Foto: Tore Veisetaune.
 
På seminaret blir det gitt orientering om forskningsprosjekter og om omfanget av tap på bufe og rein. Rovviltmenda ønsker også å se på muligheten for å etablere et regionalt fellingslag i fylket. Tanken er at dette skal kunne bistå lokale fellingslag i forbindelse med skadefelling av store rovdyr. Rovviltnemnda ønsker innspill på hvordan dette kan organiseres og gjennomføres, og dette blir et av temaene på seminaret som finner sted:
 
Onsdag 24. juni kl. 18.00-21.30 på Fauske Hotell, Fauske
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015