Slutter etter 17 år

Turid J. Willumstad (48) har sagt opp sin stilling i økonomiavdelingen og slutter 1. september. Dette er dagen før hun runder 17 års tjeneste i Sørfold kommune.

 
Turid J Willumstad Foto SS Sørfold kommuneTurid J. Willumstad (bildet) har fått ny jobb i NAV forvaltning på Fauske, der hun blant annet skal utføre saksbehandling i attføringssaker. På Rådhuset har hun i alle år vært å finne i økonomiavdelingen, eller kommunekassen som det tidligere het. Der har hun jobbet med regnskap og skatt.
 
Vemodig å slutte
-  Jeg har lyst til å prøve noe nytt og noe helt annet enn det jeg har jobbet med til nå. Og skal jeg først bytte beite, må det bli nå. Men jeg har hatt 17 kjempefine år i kommunen, og har bare godt å si om Sørfold kommune som arbeidsgiver. Det blir vemodig å slutte, men jeg forsvinner jo ikke helt, siden jeg sitter i formannskap og kommunestyre og ofte deltar på møter på Rådhuset. Så jeg blir nok fortsatt å se i korridorene på Rådhuset av og til, sier hun.
 
Ildsjel
Med ny jobb på Fauske og styreverv i Fauske/Sprint er det kanskje grunn til å frykte at hennes engasjement  på fritida også vil flytte seg ut av kommunen?
-  Absolutt ikke. Jeg vil fortsatt være aktiv i lokalsamfunnet, og håper jeg blir spurt om å stille opp når det skjer noe. For eksempel under neste Kraftfestival, sier Turid. Som bl.a. var primus motor for den vellykte sentrumsdagen på Straumen 14. juni under årets Kraftfestival.
 
Mange som slutter
Etter mange år med svært stabil arbeidsstokk har Sørfold kommune særlig det siste året opplevd at flere enn før har sluttet.
-  Hvorfor er det såpass mange som slutter, rådmann Torbjørn Winther?
-  Det kan nok være flere grunnner til dette. Arbeidsmarkedet har endret seg, og mange nye jobber har vokst fram i NAV-systemet. Men vi skal heller ikke se bort fra at omstillingsprosessen som pågår har skapt usikkerhet og frustrasjon, og at noen har sluttet på grunn av dette, sier rådmannen.
Sist oppdatert den 09. september 2015