Sommerjobb for ungdom

Også i år er det satt av 150.000 kroner til to ukers sommerjobb til 10.klassinger og eventuelt andre under 18 år. En av arbeidsplassene vil bli ved husmannsaplssen Kjelvik, der Uendelig Teater skal bygge amfi og kulisser til Kjelvikspillet fra 29. juni.

Rakel Nystabakk Foto Paul Steinar SamuelsenHar søkt om ungdomsarbeider. - I år er det igjen klart for skuespill i Kjelvika.  Vi regner med å ha rundt 50 personer med i produksjonen. Her inngår skuespillere, dansere, musikere og de som jobber med den praktiske delen av prosjektet. Mye skal planlegges og gjøres klart før prøvene starter, men en del ting er det umulig å gjøre ferdig på forhånd.
 
Alle skal ha mat hele uka, det må ordnes skyss til og fra overnattingsstedene og det skal bygges amfi og kulisser. Prøvene starter 29. juni, og "Synger noen, er det bare vinden" framføres 4. og 5. juli. Det vil være utrolig nyttig for oss med en ekstra hjelper, derfor søker vi om å få tildelt en ungdom i sommerjobb fra og med 29. juni til og med 3. juli, sier Rakel Nystabakk, som er produsent for årets utgave av Kjelvikspillet. Foto: Paul Steinar Samuelsen.
 
Grøntanlegg og maling
Sørfold kommune har i mange år hatt en ordning med sommerjobb for skoleungdom under 18 år. Dette blir videreført også på årets budsjett De som prioriteres høyest er ungdom som går ut av 10. klasse. Litt avhengig av hvor mange som søker har det de siste årene vært mulig å tildele to ukers sommerjobb til alle 10. klassinger som trenger sommerjobb. Budsjettrammen er på 150.000 kroner.
 
Arbeidet består blant annet i plenklipping og annet vedlikehold av grøntanlegg, maling, rydding og vasking. Noen av sommerjobbene vil bli forsøkt tilrettelagt for funksjonshemmede. De som får sommerjobb i en anne bedrift, må si fra seg sommerjobben i kommunen.
 
Søknadsfristen er 22. mai, og det er eget søknadsskjema.
NB! Skjemaet ligger her i wordformat. Du kan lagre det på din PC, fylle det ut og sende det som vedlegg på E-post til akj@sorfold.kommune.no
 
Sist oppdatert den 09. september 2015