Sommervikarer søkes

Kommunen trenger sommervikarer i pleie og omsorg. Dette gjelder både Sørfold Sykehjem, Elvheim Bokollektiv, hjemmetjenesten og Sørfold Eldresenter, og søknadsfristen er 15. mars.

 
Ledige stillinger – sommervikarer omsorg

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med drøyt 2000 innbyggere. Servicetilbudet er godt utbygd, og ny idrettshall med 25 meters svømmebasseng ble tatt i bruk i mai 2008. Det er full barnehagedekning og kommunen er et eldorado for friluftsliv.

Sørfold kommunes omsorgstjenester består av: Bokollektivet Elvheim (Åpen omsorg Nord), Sørfold sykehjem i Røsvik, Sørfold Eldresenter på Straumen og Hjemmetjeneste Sør (Åpen omsorg for Straumen og Røsvik).

Vi trenger sommervikarer til følgende typer stillinger:

  • Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere
  • Pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere
  • Kokk, kjøkkenassistent, renholder, vaskerimedarbeider

Søkere må være fylt 18 år ved tiltredelse. For enkelte stillinger vil det være nødvendig med førerkort. Kontraktenes lengde vil variere etter Sørfold kommunes behov og etter søkernes ønsker.

For søkere med autorisasjon/helsefaglig bakgrunn vil tilbud om stilling bli gitt både før og etter oppgitt søknadsfrist.

For nærmere opplysninger om stillingenes innhold/oppgaver: Ta kontakt med avdelingsledere på telefon:

Sykehjem Røsvik, telefon 75685081/75685082

Eldresenter Straumen, telefon 75685052

Elvheim Bokollektiv, telefon 75685120

Søknadsfristen er 15. mars 2009. Kortfattet søknad sendes post@sorfold.kommune.no eller pr post til: Sørfold kommune, 8226 Straumen.

Sist oppdatert den 09. september 2015