Stemme hjemme?

Hvis du p.g.a. sykdom eller uførhet ikke kommer deg til valglokalene, kan du søke om å få stemme hjemme. Og alle kan forhåndsstemme ved institusjonene, uansett om de bor der eller ikke.

Forhåndsstemming, f. v. Anne Buvik, Bente Storåker og Lillian Martinussen Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Forhåndsstemming. På Rådhuset er det mulig å forhåndsstemme til og med 11. september. De ansatte ved servicekontoret står klar med konvolutter og veiledning. F.v. Anne Buvik, Bente Storåker og Lillian Martinussen. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.
 
Langåpent
To torsdager holder servicekontoret åpent for forhåndsstemming helt fram til kl. 18.00. Dette gjelder 3. og 10. september. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 14. september. Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.
 
Stemme hjemme
Det er også mulig å søke valgstyret v/ Sørfold kommune om å få stemme hjemme. Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram det det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. NB! Frist for å søke om å få stemme hjemme er 3. september. I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilke adresse du oppholder deg på den siste uka før valget. Søknad sendes: Valgstyret i Sørfold kommune, 8226 Straumen. Du kan også henvende deg på telefon 75 68 50 00.

Opplegget for forhåndsstemming i Sørfold er slik: (og alle kan forhåndsstemme også på institusjonene)

  • Sørfold Rådhus, servicekontoret ved hovedinngangen:
  • Forhåndsstemming hverdager kl. 08.00-15.00 til og med fredag 11. september
  • Torsdagene 3. og 10. september åpent kl. 08.00-18.00
  • Elveheim bokollektiv: Onsdag 9. september kl. 10.00-11.30
  • Sørfold Eldresenter, Straumen: Onsdag 9. september kl. 13.30-15.00
  • Røsvik Bo- og behandlingssenter: Torsdag 10. september kl. 10.00-11.00
  • Sørfold Sykehjem, Røsvik: Torsdag 10. september kl. 11.30-13.00

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015