Store investeringer

Kommunens årsmelding for 2007 er behandlet i kommunestyret, og hele dokumentet kan lastes ned herfra. - Sørfold kommune er inne i en periode med store investeringer, skriver rådmann Torbjørn Winther i sin innledning til årsmeldingen.

Sørfoldhallen  med basseng (bildet) ble riktignok ikke ferdigstilt før i 2008, men det meste av arbeidet og utgiftene kom i 2007. Andre store investeringsprosjekter i fjor var:
 
  • Omsorgsboliger psykisk helse
  • Standardheving ved Sørfold Sykehjem, Røsvik
  • Nytt kunstgress på Lakselva Idrettsanlegg
  • Standardheving veier
  • Røsvik Vannverk ble ferdigstilt
  • Kommunal Industrikai, Valjord
  • Vannverk, godkjenning.
 
Regnskapet for 2007 er gjort opp med et overskudd på 5.688.754. kroner. Noe av årsaken til overskuddet er momskompensasjon fra investeringsutgifter.
 
Rådmannen er glad for at de ferskeste innbyggertallene for 2008 viser pluss, for første gang på lenge .  - Men det er fortsatt en utfordring å få flere av de som har sitt arbeid i kommunen til også å bo her. Vi må bli flinkere til å få fram de fortrinnene vi har, sier han.
 
Tilskudd til bygging og kjøp
Det er også satt i gang flere tiltak for å stimulere til økt bolibygging og bosetting. Tilskuddet til de som bygger egen bolig er høynet til 50.000 kroner, og førstegangskjøpere av bolig får 40.000 kroner.
 
Se hele årsmeldingen for 2007. (Den tar litt tid å laste ned.)
Sist oppdatert den 09. september 2015