Tid for kulturmidler

237.000 kroner skal fordeles til lag og foreninger i Sørfold i år, og søknadsfristen for kulturmidler er 1. april.

Korps på tur Foto Straumen skole- og ungdomskorpsBarne- og ungdomsarbeid har høyest prioritet når kulturmidlene i Sørfold skal fordeles, og korpsene får en betydelig del av denne støtten. Straumen skole- og ungdomskorps fikk 35.000 kroner i kulturmidler i fjor. Her er de på korpstur i England. Legg merke til korpsets aller yngste støttespiller i forgrunnen. Foto: Straumen skole- og ungdomskorps.
 
Det er driftsutvalget som fordeler kulturmidlene, og dette skjer 26. mai.
 
De 237.000 kronene fordeler seg slik på de ulike kategoriene, med forbehold om interne justeringer om behovet blant søkerne tilsier dette:
 
  • Allment kulturarbeid (foreninger for voksne utenom de andre kategoriene): kr. 8.000
  • Sang og musikk: Kr. 45.000
  • Teater, dans og film: Kr. 15.000 ( i 2008 ble diss pottene slått sammen og 60.000 fordelt mellom de to korpsene)
  • Kulturvern: Kr. 20.000
  • Idretts- og skytterlag: Kr. 100.000
  • Ungdomslag/grendehusforeninger: Kr. 20.000
  • Friluftstiltak: Kr. 29.000.
I tillegg til disse summene skal det fordeles kr. 90.000 til tilskudd idrettsanlegg mot slutten av året, i forbindelse med rullering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.
 
Det finnes også litt midler til kurs og lederopplæring i lagene, som ikke har søknadsfrist.
 
Søknadsskjema og informasjon om kulturmidlene er sendt ut til fjorårets søkere samt en rekke andre lag.
 
NB! Lag som ønsker å søke og som ikke har mottatt skjema, kan enten laste det ned herfra eller kontakte kultukontoret på tlf. 75 68 53 33.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015