Tid for påmelding

Kulturskoletilbudet for neste skoleår er klart, og som vanlig tilbys undervisning på en rekke instrumenter, sang og band. Du kan også velge dans. Påmeldingsfristen er 29. mai.

Ilse Åsbakk og Andre Åsbakk Foto Ida Ellingsen
Ilse og André Åsbakk går i kulturskolen. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Lærerkreftene i kulturskolen er de tre distriktsmusikerne John Kristian Karlsen, Sveinar Aase og Ole Anders Seines. I tillegg underviser kulturskoleleder Ralph Creedy i piano, keyboard, kor og kirkeorgel, og Anna Karolina Repnik er danseinstruktør.
 
Til sammen kan disse tilby opplæring i 7 instrumenter i tillegg til sang, dans og band.
 
De som velger messingblås, blir automatisk med i Nordbygda Skolkorps eller Straumen skole- og ungdomskorps, avhengig av hvor de bor.
 
Påmeldingsskjema. NB! Dette er i word, og kan lagres på din PC og sendes i utfylt stand som vedlegg på E-post til ralph.creedy@sorfold.kommune.no
Husk fristen: 29. mai.
Sist oppdatert den 09. september 2015