Tid for å søke barnehageplass

Søknadsfristen for å søke om barnehageplass i Sørfold er 1. mai. Søknadsskjema finner du her. Kommunen ønsker også å infomere om byggeklare tomter.

Avdeling Tigergutt Foto Sørfold kommune/Steinar Strand
Vi er avdeling Tigergutt. Straumen Barnehage markerte årets Barnehagedag med en flott forestilling i Sørfoldhallen. Foto: Steinar Strand/Sørfold kommune.
 
Nytt barnehageår starter 17. august, og frist for å søke opptak er satt til 1. mai. Kommunen har heldagsbarnehager i Mørsvik, i Røsvik og på
Straumen. Barn som har fast plass trenger ikke å søke, bortsett fra ved
endring av plasstørrelse.

Søknadsskjema ligger her:
Dette kan du lagre på din PC, fylle ut og sende som vedlegg til post@sorfold.kommune.no.
Dette kan du printe ut, fylle ut og sende til Sørfold kommune, 8226 Straumen eller levere på Rådhuset, servicekontoret ved hovedinngangen. Og både der, på helsestasjonen og i barnehagene kan du hente søknadsskjema.
 
Du får det også i barnehagene, på
Sørfold Rådhus Servicekontoret og på helsestasjonen. 
Søknadsfrist: 1. mai 2009.

Ledige byggeklare boligtomter
Sørfold kommune har ledige byggeklare boligtomter i Røsvik og på
Straumen.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015