Tilkallingsvikarer søkes

Sørfold kommune har stort behov for tilkallingsvikarer innenfor pleie og omsorg samt renhold. Interesserte bes ta kontakt snarest.

Sørfold kommune har stort behov for tilkallingsvikarer innenfor følgende fagområder:
 
  • Pleie og omsorg: Sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte
  • Renhold
Vikariatenes lengde og tidspunkt vil variere etter kommunens behov.
 
Er du interessert?
 
Send kortfattet søknad til Sørfold kommune, 8226 Straumen, post@sorfold.kommune.no
eller ta kontakt med personalkonsulent Ann Kathrin Jacobsen på tlf. 75 68 50 16 eller akj@sorfold.kommune.no
eller kommunalsjef Lisbeth Fredheim, tlf. 75 68 50 06, lisbeth.fredheim@sorfold.kommune.no
 
Søknader behandles fortløpende.
Sist oppdatert den 09. september 2015