Tilskudd til brøyting

Eldre og uføre kan søke om tilskudd fra Sørfold kommune til vedlikehold og brøyting av privat gårdsvei. Søknadsfristen er 1. november, og søknadsskjema kan lastes ned herfra.

 
Søknadsskjemaet kan ikke sendes inn elektronisk, men det kan printes ut hefra og sendes til Sørfold kommune, 8226 Straumen innen 1. november.
 
Du kan også få skjema tilsendt ved å ringe Sørfold kommune, tlf. 75 68 50 00.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015