Timer i Sørfoldhallen

Kulturkontoret inviterer lag, foreninger og bedrifter til å søke om timer i Sørfoldhallen. Frist for innlevering av ønsker er satt til 29. august.

Sørfoldhallen er klar til bruk. Foto: Sørfold kommune, Kåre Isaksen.
 
Med unntak av styrketreningsrommet vil Sørfoldhallen være klar til bruk i høst, og kulturkontoret ber potensielle leietakere melde interesse for å leie seg timer i hallen, i første omgang fram til årsskiftet 2008/2009. Fristen er 29. august.
 
Idrettslag vil få gratis leie, mens det vil bli utarbeidet egne leiesatser for bedriftsidrettslag og private leietakere.
 
Når det gjelder svømmebassenget, er det et mål å tilby åpent folkebad to ganger i uka, og da i samarbeid med lag/foreninger. Kulturkontoret inviterer til eget møte om dette ca. 25. august.
 
Retningslinjer
Driftsutvalget har vedtatt følgende prinsipper for leie av hall, styrketreningsrom, basseng, møte - og aktivitetsrom:
 
  • Skolens bruk skal prioriteres på formiddager slik at det er mulig å nå målene i nasjonale satsinger i forhold til fysisk aktivitet i grunnskolen.
  • Målet lokalt er å legge til rette for økt fysisk aktivitet i skole og SFO.
  • Barnehagene gis mulighet til å bruke anlegget for å skape økt fysisk aktivitet.
  • Det søkes å etablere et treningstilbud til eldre/seniorer og andre som foretrekker å trene om formiddagen, primært i samarbeid med helsesportslaget eller eldrerådet.
  • På ettermiddager skal aktivitet som en hovedregel skje gjennom helsesportslag, idrettslag og bedriftsidrettslag.
  • Hallen kan brukes til turneringer og treningssamlinger i helger. Det må søkes om slik leie.
  • Treningsgrupper i regi av den kommunale helsetjenesten gis prioritet.
  • I forbindelse med kommunal klubbdrift i helgene legges det til rette for åpen hall.
  • Hallen kan leies ut til kommersiell bruk dersom det ikke fortrenger lokale arrangement.
  • Idrettslagene tildeles treningstider i hall, styrketreningsrom, basseng og aktivitetsrom ut fra planlagte aktiviteter hvert halvår. Ubenyttet treningstid kan omfordeles innenfor halvåret.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015