Treffpunkt for kulturlivet

En gang i året inviteres alle foreninger og andre kulturaktører til fellesmøte. Årets kulturmøte avholdes torsdag 7. februar kl. 18.00 på Rådhuset, og er åpent for alle interesserte.

Kulturkontoret har sendt brev til lag og foreninger i kommunen, samt en rekke andre samarbeidspartnere. I brevet inviteres alle til å komme med innspill til Kraftfestivalen 2008, som er lagt til 7.- 15. juni.

Det inviteres også til det årlige kontaktmøtet for kulturlivet, som avholdes i kantinen på Rådhuset torsdag 7. februar kl. 18.00 - 21.00. Dette møtet er en viktig for arena for utveksling av informasjon mellom kommunen og det frivillige kulturliv - og det er også viktig å møtes for å ta opp saker av felles interesse.

Følgende tema er satt opp på sakslista:

  • Informasjon om kommunens nye hjemmeside og tilbud til foreninger som ikke har egen hjemmeside om å presentere seg
  • Nytt aktivitetshus på Straumen. Buss.
  • Sørfoldhallen, opplegg for drift og bruk. Folkehelsearbeid.
  • Ny gym.sal i Røsvik
  • Salten Museum informerer
  • Kraftfestivalen 2008, program og opplegg
  • Andre ting som ønskes tatt opp.

Møtet er åpent for alle interesserte, enten de er med i en forening eller ikke. Enkel servering.

Se hele brevet som er sendt ut.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015