Ungdomshus til salgs

Ungdomslaget Fjellhei i Mørsvik skal selge ungdomshuset, til høystbydende over 30.000 kroner. Bruk av huset til næringsformål vil bli prioritert.

Huset ble bygd i 1968/69 og er senere påbygd og restaurert. Det ligger ved gamle E6, men ikke langt fra nye E6 i Sildhopen.
 
Skriftlig bud sendes til nestleder i UL Fjellhei Liv Reffhaug, 8266 Mørsvikbotn, innen 20. oktober. Hun kan også gi nærmere opplysninger om huset og gjøre avtale om visning,  tlf. 470 12236.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015