Ungdomsrådet deler ut penger

Sørfold Ungdomsråd disponerer en pott på 20.000 kroner som etter søknad skal fordeles til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Søknadsfristen er 28. november, og både elevråd og ungdomsklubber kan søke.

Ungdomsrådet Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
Dette er Sørfold Ungdomsråd 2007-2008. Noen av medlemmene er valgt inn for 2 år og blir sittende, andre går ut. Slik er det hver høst, dette for å sikre at ikke alle er nye på en gang. Foran (jentene) f.v.: Rebekka Lisøy, Marie Evjenth, Emilie Ness Olsen og Silje Cathrin Larsen. Bak (guttene) f.v. Kristian Olafsen Stefan Laxaa, Vegard Grovassbakk, Daniel Timonen og Magnus Evjenth. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.  

Pengene som skal fordeles kan brukes både på utstyr som gir bedre trivsel for elevene på skolen (ikke til utstyr i undervisninga eller til klasseturer !), men for eksempel i friminuttene eller til andre fellesaktiviteter for elevene.

I tillegg kan ungdomsklubber søke på midlene.

Dersom elevrådet skal søke, må det først spørres i klassene og deretter må forslaget tas opp til avstemming i skolens elevråd.

Dersom en ungdomsklubb skal søke, må søknaden sendes fra styret i klubben.

Skriv en kort søknad som inneholder søknadssum og hvor dere også sier noe om hvorfor dere bør få penger !
Fristen for å søke er kort, og søknad må være levert til kulturkontoret seinest 28. november.

Søknaden kan gjerne sendes på E-post, til: espen.olsen@sorfold.kommune.no

Disse fikk tilskudd fra Sørfold ungdomsråd i 2007 :

  • Røsvik skole, elevrådet : kr. 4800 til diverse aktivitetsmateriell
  • Mørsvik skole, elevrådet : kr. 4000 til utstyr for snøaktivitet
  • Straumen skole, elevrådet : kr. 2200 til reparasjon av bordtennisbord, ev. tilskudd til kjøp av bordtennisbord ute.
  • Origo ungdomsklubb, Røsvik : kr. 4000 til nytt miksebord til lysanlegget
  • Straumen ungdomsklubb : kr. 5000 til lydutstyr
Sist oppdatert den 09. september 2015