Ungdomsrådet har fordelt tilskudd

Sørfold Ungdomsråd disponerer 20.000 kroner til utdeling. Pengene er fordelt til ungdomsklubber og skoler, og skal brukes til bl.a. lydutstyr og bordtennisbord.

Sørfold Ungdomsråd hadde sitt siste møte i 2007 11. desember på Kobbelv Vertshus, og hovedsak på møtet var fordeling av tilskudd. Rådet disponerer 20.000 kroner hvert år som skal brukes til aktivitetsfremmende tiltak for ungdom i hele kommunen. 

Det forelå 5 søknader om støtte, og midlene ble fordelt mellom samtlige av disse:

  • Røsvik skole: 4.800 kroner til diverse aktivitetsmateriell
  • Mørsvik skole: 4.000 kroner til utstyr for snøaktivitet
  • Straumen skole: 2.200 kroner til reparasjon av bordtennisbord, evt. tilskudd til kjøp av utebordtennisbord
  • Røsvik Ungdomsklubb: 4.000 kroner til nytt miksebord
  • Straumen Ungdomsklubb: 5.000 kroner til lydutstyr

Se referat fra møtet.

Her er Sørfold Ungdomsråd

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015