Utsatt påmeldingsfrist for Parkenskyss

Salten Kultursamarbeid og Ung i Nordland tilbyr gratis buss hjem fra Parkenfestivalen for ungdom i Salten mellom 13 og 19 år. Interesserte må melde seg på (bindende) innen 15. august.

Skysstilbudet settes opp i samarbeid med Parken, og dato for Parkenfestivalen i Bodø er fredag 22. og lørdag 23. august. Bussavgang fra Rensåsen begge dager kl. 00.30.
 
Turen er gratis for ungdom mellom 13 og 19 år som har kulturkort. Uten kulturkort koster den kr. 50.-
 
Du må melde deg på (bindende) innen 15. august. Dersom det blir for mange påmeldte i forhold til plass i bussene, er det de som melder seg først som får plass.
 
Det blir minst én voksen i hver buss.
 
Når det gjelder Sørfold, vil bussen gå langs E6, med stopp på Straumen og videre nordover. Bussen fortsetter til Hamarøy. Det kan bli aktuelt for kulturkontoret å supplere tilbudet med skyss til Røsvik hvis det er behov for dette.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015