Utsatte sak om prosjektleder næringsutvikling

Et enstemmig kommunestyre vedtok tirsdag å utsette saken om opprettelse av ny stilling som prosjektleder næringsutvikling. - Et prosjekt bør ha en start, en avslutning og et klart mål, og dette savnes i denne saken, sa Bjørn Olsen (H) i debatten.

Også Gisle Hansen (SP) tok ordet i diskusjonen og etterlyste en helhetlig organisasjonsplan. Han stilte også spørsmålstegn ved å plassere stillingen  direkte i rådmannens stab.
 
Ordfører Lars Kr. Evjenth (AP) sa at dette dreier seg om bruk av midler som er satt av til Indre Salten Vekst. Og at man i stedet for å videreføre driftsstøtte til næringsselskapet, velger å styrke utviklingsarbeidet i kommunal regi.
 
Den nye stillingen tiltenkes også oppgaver innenfor bostedsutvikling og profilering av kommuen, for å stimulere til økt bosetting og utvikling.
 
Det var ordføreren selv som foreslo saken utsatt, etter å ha registrert at en del misforståelser og uklarheter bør ryddes opp i før saken kan ferdigstilles.
 
Utsettelsesforslaget fikk enstemmig tilslutning.
Sist oppdatert den 09. september 2015