Utstyr til Sørfoldhallen

Byggekomiteen ber om 432.000 kroner for å kjøpe bl.a. utstyr til treningsrom, innebandyvant og bunnsuger basseng. Dette innstiller rådmannen på at de skal få, og formannskapet behandler saken 1. juli.

I opprinnelig budsjett for Sørfoldhallen ble det satt av 500.000 kroner til inventar og utstyr. Dette beløpet er oppbrukt, og er brukt til bl.a. rengjøringsmaskin til hallen, låsbare skap og diverse idrettsutstyr.
 
Byggekomitéen søker derfor om mere penger, slik at hallen fullt ut kan brukes til alle formål den er tiltenkt. Rådmannen foreslår at søknaden om 432.000 kroner innvilges, og at dette finansieres gjennom opptak av nye lån.
 
Andre saker som skal behandles i formannskapet 1. juli er stillingsstørrelse for kreftsykepleier og budsjettregulering 2008.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015