Utvalgte kulturlandskap åpnes

Engan/Ørnes og Kjelvik er Nordlands bidrag til utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 15. august skjer den offisielle markeringen av områdets nye status.

Kulturlandskap Engan/Ørnes foto Bioforsk Tjøtta
Utvalgt. Dette er Engan/Ørnes, med fjordnære og bratte jorder. Midt i bildet ser vi brygga der det tidligere var butikk. Mange og fjordnære butikker er også karakteristisk for kyst- og fjordsamfunn, og forteller om veiløse tider da fjorden var den viktigste kommunikasjonsåren. Foto: Bioforsk Tjøtta.
 
Kjelvikdagen
- Siden Kjelvik er en del av det aktuelle området var det naturlig å knytte den offisielle åpningen til Kjelvikdagen og et samarbeid med Sørfold Lokalhistorielag, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen, som har fulgt dette prosjektet hele veien og var den som lanserte Sørfolds kandidat til utvelgelsen.

- Kjelvikdagen er lørdag 15. august med start kl. 14.00. ”Åpningsseremonien” for utvalgte kulturlandskap starter kl. 13.00, med en naturlig overgang til aktivitetene i lokalhistorielagets regi, sier hun.

Fylkesmannen i Nordland vil være representert ved fungerende landbruksdirektør Magne Totland, og ordfører Lars Evjenth skal holde tale. Videre blir det musikkinnslag v/ Ole Anders Seines på trompet, Anne Berit Buvik skal synge og Odd Buvik spiller trekkspill. Rakel Nystabakk m fl. vil også medvirke. Og  Eirin Edvardsen vil bidra med sin fortellerkunst.

Hesjing på Engan Foto Bioforsk TjøttaHøyet hesjes. Dette bildet fra Engan viser tydelig at kulturlandskapet framstår som opprinnelig og at det ikke er foretatt planering. Foto: Bioforsk Tjøtta.

Men hva er egentlig grunnen til at nettopp dette landskapet i Sørfold gikk helt til topps blant Nordlands kandidater?

Godt bevart
- Dette er et typisk nordnorsk fjordlandskap, med små og bratte jordeiendommer nær fjorden. Engan/Ørnes er trolig det største gjenværende og mest intakte kulturlandskap av denne typen i Nordland. Her er småskala drift med slåttenger og naturbeitemark som har gitt stort artsmangfold. Kulturminner og bygninger viser stor tidsdybde og avspeiler lang bosettingshistorie, samtidig som de viser endring. Kulturlandskapet framstår fortsatt som intakt og opprinnelig, forklarer næringssjefen.
 
Formidlingsverdi
- Kjelvik brukes allerede av Salten Museum i undervisning og reiseliv. Potensialet for formidling av fortellinger og kunnskap om nær og fjern historie er stort, både der og i resten av det aktuelle området, avslutter Gerd Bente Jakobsen.
Sist oppdatert den 09. september 2015