Uønsket innvandrer

Fylkesmannen i Nordland gir tilsagn om 100.000 kroner til utbetaling av dusør for funn av mårhund i kommunene i Nordland. Dyret sprer smitte og påvirker hekkende fugler, og det utloves en dusør på 5.000 kroner pr. dyr.

 
Sjarmerende skadedyr. Mårhunden ligner en vaskebjørn og er på størrelse med en rev, men har kortere føtter og hale. Den kommer østfra, og dukket opp i Sverige på 1940-tallet.
 
De 4 siste funnene i Norge ble gjort i Hattfjelldal i fjor. Men den første mårhunden i Norge ble funnet i Kirkenes i 1983. Og Sørfolds kultursjef Bente Braaten hadde nærkontakt med denne, riktignok etter at den var død.
 
-  Jeg jobbet som kulturkonsulent i Sør-Varanger kommune det året og var kollega med Steinar Wikan, kjent bjørneforsker, som den gang var konservator ved Sør-Varanger Museum. En dag i 1983 fikk han telefon om at det var funnet en død mårhund i Kirkenes, og han hentet den og fikk den utstoppet. I flere uker sto mårhunden i ekspedisjonen på kulturkontoret, så jeg fikk rikelig anledning til å studere dyret på nært hold, forteller Bente Braaten.
 
I brevet fra Fylkesmannen som er sendt til alle kommunene i Nordland går det fram at siste frist for utbetaling av dusør for funn av mårhund er satt til 15. november 2008. Funn av dyret kan meldes til rovviltkontakt for Fauske og Sørfold Geir Arne Bringsli på telefon 959 74 988 eller til rovviltkoordinator Vegard Pedersen på telefon 41 61 67 71.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015