Velkommen til Bakeriet!

Det tidligere bakeriet på Straumen er ombygd til aktivitetshus, men navnet er beholdt. Annenhver tirsdag fra 10. februar blir det åpent hus kl. 10.00-14.00 med lunsjkonsert eller annet program kl. 11.30.

F.v. Brit Strand, Per Martin Johansen, Lars Evjenth og Bente Braaten Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
Velkommen inn! F.v. Brit Strand (Eldres venner og husstyret), Per Martin Johansen (Eldrerådet, Eldres Venner og husstyret), ordfører Lars Evjenth (leder i husstyret) og kultursjef Bente Braaten åpner dørene til aktivitetshuset Bakeriet på Straumen annenhver tirsdag på dagtid. Tilbudet starter opp 10. februar. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Fellesskap og varme
- Bakervarer gir gode assosiasjoner til fellesskap og varme, sier styreleder og ordfører Lars Evjenth. -  Derfor har vi valgt å beholde det opprinnelige navnet, selv om det ikke selges bakervarer her lenger. Vi ønsker at dette skal være et godt sted å være aktiv sammen med andre. I samarbeid med foreninger og andre har vi gleden av å ønske velkommen til åpent hus her annenhver tirsdag. Vi har ikke fått alt av utstyr og inventar på plass enda, men her kan man drive med ulike håndverksaktiviteter, spille kort og lese aviser - eller bare drikke kaffe og slå av en prat.
 
Per Martin Johansen og Lars Evjenth Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
F.v. Per Martin Johansen og Lars Evjenth har kaffen klar. Kommer du? Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Lunsjkonserter
- Tilbudet blir åpent kl. 10.00-14.00, og hver gang er det en fast post med lunsjkonsert eller kåseri kl. 11.30. Vi takker for stor velvilje og utelukkende positiv innstilling blant de som er bedt om å bidra og er godt fornøyd med programmet for våren, sier kultursjef Bente Braaten. Hun synes også det er en fryd å samarbeide med de engasjerte medlemmene i styret, som sørger for å trekke med foreninger som kan påta seg det praktiske arbeidet rundt disse tirsdagene. Arrangør på åpningsdagen er Eldres Venner.  Arrangører for de andre tirsdagene er foreløpig ikke avklart.
 
Her er programmet for våren:
 
Tirsd. 10.02 kl. 11.30: Offisiell åpning av det nye tilbudet v/ ordfører Lars Evjenth. Lunsjkonsert med kulturskoleelever. Arr.: Eldres Venner.

Tirsd. 24.02 kl. 11.30: Fortellerstund med Eirin Edvardsen: "Fra Daumannvika te Røyrvasseid". Sagn og fortellinger fra Sørfold.

Tirsd. 10.03 kl. 11.30: Lunsjkonsert med John Kristian Karlsen.

Tirsd. 24.03 kl.11.30: Asbjørn Lind kåserer om Rørstad. Han signerer også den nye slektsboka, og det blir salg av både denne og annen lokalhistorisk litteratur i samarbeid med Sørfold Lokalhistorielag.

Tirsd. 21.04 kl. 11.30: Marie Zakariassen leser egne og andres fortellinger.

Tirsd. 05.05 kl. 11.30: Lunsjkonsert med kulturskoleelever

Tirsd.19.05 kl. 11.30: Torleif Engan kåserer om stedsnavn i Sørfold.

Tirsd. 2.06 kl.11.30: Lunsjkonsert med John Kristian Karlsen. Etterpå: Finn Rønnebu fra Salten Museum viser bilder av Lyder Kvantoland, og trenger hjelp til å finne ut mer om bildene (hva, hvem).

Buss
For at flest mulig skal ha anledning til å komme på disse tirsdagene, settes det opp buss. Kommunens aktivitetsbuss kjører samme rute på samtlige av disse datoene:
 
Fra Kvarv kl. 09.30
Fra Nordfjord kl. 10.05
Fra Megården kl. 10.15
Fra Røsvik kl. 10.50
 
Retur:
Fra Straumen til Kvarv kl. 12.30
Fra Straumen til Røsvik kl. 13.30.
 
De som ønsker å være med bussen kan ta kontakt med følgende kontaktpersoner:
Janny Kristiansen for Kvarv-Gyltvik, tlf. 991 66 640
Karin Bakken for Nordfjord-Tørfjorden, tlf. 75 69 65 52/412 27 553
Marie Enge for Røsvik-Djupvik-Seljeåsnes, tlf. 993 65 373.
 
Bussrutene kan bli endret etter hvert, hvis behov og ønsker tilsier dette.
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015