Velkomstbrevet er klart

Heretter vil alle som melder flyttting til Sørfold få et velkomstbrev fra Sørfold kommune i postkassen. Brevet inneholder tekst og bilder, praktiske opplysninger og kontaktinformasjon.

Velkomstbrev til nye innflyttereVelkommen til Sørfold ! Slik ser velkomstbrevet til nye innflyttere ut – her i forminsket utgave.

Flyttehjelp
Dette tiltaket heter Postens flyttehjelp, og det er posten som skal sørge for at brevet sendes til alle som flytter til Sørfold og melder adresseendring via posten. Brevet lages både i papirversjon og i digital utgave. – Vi hadde lenge syslet med tanken om å lage en velkomsthilsen til nye innflyttere, men har ikke tilgang til navn og adresse til de som flytter hit. Da tilbudet fra posten kom, takket vi derfor ja, og et enstemmig formannskap fulgte opp med nødvendig bevilgning. Å ønske nye innflyttere velkommen er en viktig del av kommunens profileringsarbeid, og vi håper og tror at de som får dette vil bli glad for det, sier kultursjef Bente Braaten.
 
Oppfordrer til kontakt
I brevet oppfordres det også til at folk tar kontakt med kommunen for å få tilsendt fersk kulturkalender og annen nyttig informasjon. – Vi skal også lage en aktivitetskalender som viser hva som finnes av faste fritidsaktiviteter og faste ukentlige tilbud rundt om i kommunen. Denne vil være nyttig både for nye innflyttere og for de som allerede bor her, sier hun. I den digitale utgaven av velkomstbrevet ligger det selvsagt link til kommunens hjemmeside.
 
Engelsk og norsk
- Det er begrenset hvor mye man får plass til av informasjon på et tosidig A4-ark, og vi har også med noen bilder. Å vise bilder fra fjord og fjell forteller mer enn ord, og hensikten med dette tiltaket er ikke bare å formidle tørre fakta, men like mye å få fram mulighetene, mangfoldet og ikke minst de fantastiske forholdene for friluftsliv som Sørfold har. Vi har også noe tekst på engelsk, det er jo ikke alle innflyttere som kan norsk. Sørfold har status som nasjonalparkkommune fordi hele Rago ligger innenfor kommunens grenser, og logoen som markerer dette har fått en sentral plass øverst til høyre, forteller kultursjefen.
 
Flotte bilder og design
Hun vil benytte anledningen til å takke fotografene som har bidratt: Lars Magnus Kvamme, (bilde fra Rago), Bodhild Bugge Aase (bilde fra Færøyvalen), Halvard Toften (skispor på Ånsvikfjellet), Piotr Repnik (kulturskolen) og Salten Veteranbåtlag (Bolga på fjorden).
Den smakfulle designen på velkomstbrevet er laget av Salten Webdesign v/ Jahn Otto Fiskvik.
 
Du kan laste ned velkomstbrevet her:
Sist oppdatert den 09. september 2015