Vennskap til nytte og glede

Nordre Sørfold Husflidslag har i mange år hatt et utvekslingsprosjekt med kvinnegrupper i Sør-Afrika. De arrangerer kurs i håndverksteknikker for afrikanske selvhjelpsgrupper, og sist høst reiste norske husflidsarbeidere nedover for å holde kurs i søm, strikking og hekling.

Vennskapsbesøk i Sør-afrika Foto Nordre Sørfold Husflidslag
Vennskap. Her er kursdeltakere og norske utsendinger samlet. – Hun som holder Sørfold-vimpelen er leder for organisasjonen vi samarbeider med i Sør-Afrika og hun heter Kenosi Mofokeng, sier Ann Katrin Sætrevik, leder i Nordre Sørfold Husflidslag. Ann Katrin er nr. 4 fra venstre i 2. rekke. Karin Heian fra samme lag er nr. 6 fra venstre, og Lill Hege Reiss fra Straumen og omegn husflidslag står midt i bildet med rødt hodeplagg. Foto: Nordre Sørfold Husflidslag.
 

Felles glede og læring
Vennskapskontakten har sitt utspring i felles glede ved håndverk, og for kvinnegruppene i Sør-Afrika er dette en utvikling mot en levevei og bedre vilkår. Husflidslaget på Nordsida har vært aktiv i dette prosjektet siden 1996, og nå har også Straumen og omegn husflidslag blitt med. Et av medlemmene derfra deltok som observatør. – Det var flere av våre medlemmmer som meldte sin interesse for å delta, så vi måtte trekke lodd, og den heldige ble Lill Hege Reiss, forteller Gunn-Tove Langvand, leder i Straumen og omegn Husflidslag.
 
Gjensidig utveksling
- Vi holdt kurs for 30 deltakere fra 15 ulike kvinnegrupper i Walkerville rett sør for Johannesburg. Og de holdt kurs for oss. Vi lærte perlearbeid, sying av ”pute-pledd” og en type rammevev. Vi har også hatt besøk tre ganger av kvinner fra Sør-Afrika på Engan, og da har vi hatt strikke-og heklekurs. Organisasjonen vi samarbeider med i Sør-Afrika heter SCRITTI, og de arbeider bl.a. med nettverksbygging, forteller Ann Katrin Sætrevik, leder i Nordre Sørfold Husflidslag og primus motor for utvekslingsprosjektet. Med på turen var også utsendinger fra Kirkens Nødhjelp, foruten husflidsarbeidere fra Nordre Sørfold, Straumen og Hattfjelldal. SCRITTI er samarbeidspartner med Kirkens Nødhjelp.
 
Arbeidsplasser
En viktig målsetting med vennskapssamarbeidet er at deltakere fra nord og sør skal få økt stolthet i forhold til egne kulturtradisjoner i håndverk og husflid, og få tro på egen identitet.
- Vi har også sett at kvinnene i disse gruppene skaper sine egne arbeidsplasser, noe som gir familiene deres en positiv velstandsutvikling. Kvinnene har selv fortalt at dette har virket inn på barnas skolegang, familiens kosthold med mer, sier den engasjerte lederen i Nordre Sørfold Husflidslag.
 
Vimpel fra Sørfold kommune
Turen til Sør-Afrika hadde et budsjett på 255.800 kroner. Husflidslagene fikk støtte både fra Vennskap Nord- Sør, Kirkens Nødhjelp , diverse sponsorer, lokalt næringsliv – og fra Sørfold kommune. Utsendingene hadde også med seg en vimpel med Sørfolds kommunevåpen på, som ble overrakt lederen i SCRITTI. Gaven er et symbol på vennskapssamarbeidet mellom Sørfold-lagene og kvinnegruppene i Sør-Afrika.
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015