Vil bygge leiligheter

Skal man få innflyttere til kommunen, må de ha et sted å bo, men det er mangel på ledige boliger i Sørfold. Nå ønsker Indre Salten Boligbyggelag å bygge leiligheter i Skogveien på Straumen.

Ordfører Lars Evjenth lover 40.000 kroner til alle som bygger egen bolig i Sørfold. Her er det ledig tomter med flott beliggenhet. Foto: SS, Sørfold kommune
Med turløyper som nabo. De nye leilighetene skal bygges i dette området øverst på Straumen, mot Harelifjell.
– Dette blir leiligheter til gunstig pris, understreker ordfører Lars Evjenth. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.

Planene får støtte av formannskapet, som diskuterte saken 27. august. Boligbyggelaget ser for seg to byggetrinn med 3-roms leiligheter i Skogveien. Denne beliggenheten er meget gunstig i forhold til barnehage, skole og idrettshall, med fin utsikt og flotte naturområder like utenfor døra.

Gunstig finansiering
- Vi har mange flotte og byggeklare tomter å tilby, men det er sjelden aktuelt for nye innflyttere å bygge egen bolig i første omgang. Vi trenger større fleksibilitet i boligtilbudet for å imøtekomme behovet fra både barnefamilier, enslige og ungdom. Og vi ønsker å tilrettelegge både for tilflytting og å beholde våre egne ungdommer, sier ordfører Lars Evjenth.

- Dette vil bli leiligheter til gunstig pris, og med god finansieringsmodell. Husleien vil dekke opp fellesgjelden, og i tillegg kommer innskudd. Erfaringer fra tilsvarende prosjekter tilsier et innskudd på ca. 400.00 kroner, men det er for tidlig å antyde eksakt pris før prosjektet er utredet. Sørfold kommune vil også kjøpe en av leilighetene for å sikre prosjektet, og vi stiller tomter til rådighet gratis, sier han.

I formannskapet ble det også stilt spørsmål om det er ønskelig å selge kommunale leiligheter i Elgveien borettslag. Formannskapet ønsker imidlertid ikke dette nå, men ber om å få utredet kostnadene ved å gjøre om 8 små leiligheter til 4 store.

Hvilke andre saker ble behandlet i formannskapet 27. august?

Se protokoll fra møtet.

Sist oppdatert den 09. september 2015