Vil ha mere fysisk aktivitet

Kommunestyret nedsatte i fjor ei gruppe med arbeidstittelen "Mer og bedre fysisk aktivitet". Gruppa har blinket ut noen satsningsområder, og ber nå om innspill fra alle berørte og interesserte.

Ungdoms - og idrettsleder Steinar Strand er med i denne gruppa. Han har sendt ut et brev til lag og foreninger, politiske partier, ungdomsråd, eldreråd og kommunale virksomheter. I høringsdokumentet som følger med brevet, er det listet opp en del strategier og virkemidler for å øke den fysiske aktiviteten hos befolkningen.

Dokumentet tar for seg tre områder:

1. Mål og virkemidler for økt fysisk aktivitet i alle deler av befolkningen
2. Drift og bruk av Sørfoldhallen
3. Anlegg utenom Sørfoldhallen.

- Vi ønsker også innspill fra folk flest om disse spørsmålene, og alle er velkommen til å sende sine synspunkter, sier Strand. Hørsingsfristen er 15. februar, og hans E-postadresse er: steinar.strand@sorfold.kommune.no

Se brevet med høringsdokumentet.

Sist oppdatert den 09. september 2015