Vil innføre Fysak

Sørfold var i sin tid den aller første Fysak-kommunen i Nordland, men avviklet ordningen i 2002. Nå er fysisk aktivitet og folkehelse mere aktuelt enn noen gang, og rådmannen foreslår at kommunen søker om deltakelse i Fysak Nordland fra 1. januar 2009.

Innebandy åpen hall Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
Åpen hall for voksne i Sørfoldhallen er et populært tiltak som foregår hver torsdag kl. 10.00-12.00, og som ønsker nye deltakere hjertelig velkommen. Dette tilbudet vil naturlig inngå som ett av flere fysak-tilbud, dersom Sørfold kommune bestemmer seg for å delta i denne ordningen. Her er en av gruppene ivrig opptatt med innebandy. Eldrerådets leder Per-Martin Johansen (til venstre på bildet) er fast og ivrig deltaker i åpen hall.
 
De fleste kommunene i Nordland er i dag Fysak-kommuner, og i tillegg har 15 kommuner inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid.
 
Fysak står for fysisk aktivitet, og er etter hvert et landsomfattende tiltak. Prosjektet har fokus på å stimulere til aktivitet, og omfatter tilbud og mosjonsgrupper for ulike målgrupper.
 
I Sørfold har ei bredt sammensatt gruppe vedtatt prinsipper for mer og bedre fysisk aktivitet. Her er det formulert målsettinger, strategier og virkemidler for økt aktivisering.
Disse prinsippene ble lagt fram for driftsutvalget i mai i år, og ble tatt til etterretning.
 
Fysak
-  Gjeninnføringen av Fysak vil være et skritt på den samme veien som denne arbeidsgruppa har stukket opp, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand, som er saksbehandler i denne saken og var med i nevnte arbeidsgruppe.
 
Han poengterer at samarbeid et er nøkkelord for å oppnå målsettingene. Og da både mellom faggrupper, lag og foreninger andre samarbeidspartnere.
 
Sørfold kommune har tidligere fått 105.000 kroner av Nordland Fylkeskommune til etablering av fysakarbeid. Det vil derfor ikke komme et tilsvarende tilskudd ved gjeninnføring av ordningen, men dersom kommunen innfører fysak og senere inngår samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsesatsing, vil det være mulig å få tilskudd.
 
Saken om deltakelse i Fysak Nordland skal behandles i driftsutvalget 25. november, og endelig vedtak vil bli fattet i kommunestyret 16. desember.
Sist oppdatert den 09. september 2015