Økt elgfare langs veiene

Det har vært fem elgpåkjørsler i Sørfold siden begynnelsen av januar. - Snøen har kommet, og dermed øker elgfaren, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Områder med særlig stor fare for å møte elg, er E6 ved kommunegrensen mellom Fauske og Sørfold (flisterminalen), samt Helland og Kvarv/Gyltvik, og Røsvikveien. - Det har også vært en elgpåkjørsel ved nordenden av Kalviktunnelen. Men heldigvis er det bare en av de fem påkjørte elgene som ble drept, sier Gerd Bente Jakobsen.

Hun oppfordrer bilistene til å være ekstra oppmerksomme, avpasse farten og holde et øye med veikanten når de kjører.

I helga 26.- 27. januar var det to elgpåkjørsler.

Sist oppdatert den 09. september 2015