Bildegalleri kommer !

Den nye hjemmesiden vil fortsatt bli utviklet videre, og i løpet av de nærmeste månedene vil det komme et bildegalleri, der alle får anledning til å sende inn bilder.

- Bilder fra hele kommunen er viktig, og de fantastiske naturområdene i Sørfold er en sentral del av profileringen av kommunen, sier webredaktør Bente Braaten.  -Så snart opplegget for publisering av et bildegalleri er klart, vil vi gå ut og oppfordre folk til å sende inn sine favorittbilder. Men vi har en mengde vakre bilder liggende i bildearkivet allerede, bl.a. de som ble innsendt til postkortkonkurransen for noen år siden. I de tilfellene der fotografene har gitt tillatelse til dette, vil vi publisere disse på nettet.

Andre forbedringspunkter som står på planen for de nærmeste månedene, er integrering av sak/arkiv-systemet i hjemmesiden. - Dette innebærer bl.a. at man kan klikke seg fra sakslisten til et politisk utvalg og direkte til hele saksframlegget. Vi arbeider også fram mot elektronisk innsending av så mange typer skjema som mulig.

På kort sikt vil vi samle alle søknadsskjema på ett sted i menyen, slik at man kan gå direkte til å skrive ut et skjema uten å gå veien om de ulike tjenesteområdene, sier webredaktøren.

Redaksjonen tar gjerne i mot synspunkter og innspill om hjemmesiden. Send en E-post til kultur@sorfold.kommune.no.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015