Får fortsette

Kommuneplanlegger Rita Helen Berg (35) har fått sitt engasjement som kommuneplanlegger forlenget ut juli 2008. Dette har kommunestyret vedtatt.

Kommuneplanlegger Rita Helen Berg  Fotograf SS Sørfold kommune

Rita Helen Berg (bildet) ble ansatt i engasjementsstilling som kommuneplanlegger i august 2005, og arbeider med arealplaner, kystsoneplan, kommuneplan samt en del saksbehandling.

18.12.07 vedtok kommunestyret å opprette prosjektstilling også for perioden fra 1. januar til 31. juli 2008, slik at arbeidet med kommuneplan og kystsoneplan kan fullføres. Dette betyr at Rita Helen Bergs ansettelse videreføres.

Kommunestyret ser vedtaket i sammenheng med en avklaring rundt Indre Salten Vekst og Sørfold kommunes veivalg når det gjelder ressurser til næringsutvikling.

Andre saker som ble behandlet i siste kommunestyremøte før jul var bl.a. klasseturer for 10. klasse, bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk samt Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2008-2011.

Men hovedsak på møtet var budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011.

Se protokoll fra kommunestyret 18.12.07.

Sist oppdatert den 09. september 2015