Gullklokke til jubilanter

Et fast innslag på julelunsjen for de ansatte på Rådhuset er overrekkelse av gave til ansatte som har rundet 25 års tjeneste i Sørfold kommune. I år fikk 4 jubilanter gullklokke.

25 års jubilanter Sørfold kommune 2007

Rådmann Torbjørn Winther (t.h.)overrakte gullklokke til 25-års jubilanter på juleavslutningen for kommunens ansatte 21. desember. F.v. ordfører Lars Kr. Evjenth, Solfrid B. Erichsen, Einar Erichsen og Herdis Hjelvik. Lillian Arntzen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Lillian Arntzen (52) startet som hjemmehjelp i Sørfold kommune i 1982 og ble fast ansatt i 1988. Hun utdannet seg til hjelpepleier i 1995 gjennom desentralisert utdanning, og var i arbeid også i utdanningsperioden.

Lillan har hele tiden arbeidet i nordre del av kommunen. På grunn av det ublide været 21. desember var hun ikke til stede på julelunsjen.

Herdis Hjelvik (51) begynte i 1982 som familiedagmamma i kommunal regi og fortsatte med dette til 1992, da hun ble overført til arbeid som assistent først i Elgveien barnehage, og deretter i Straumen barnehage. Hun tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 1997, og er i dag ansatt ved skolefritidsordningen og Straumen skole.

Ved Straumen skole arbeider også de to siste jubilantene: Einar Erichsen (61) og Solfrid Bratland Erichsen (59). De er begge adjunkter, og kom til Sørfold fra Steigen i 1982. De har begge vært ansatt ved Straumen skole i alle disse årene.

Rådmann Torbjørn Winther takket  jubilantene for innsatsen, og presiserte også i sin tale til alle de framøtte på julelunsjen, at de ansatte er kommunens viktigste ressurs.

Sist oppdatert den 09. september 2015