Ja til kraftverk

Kommunestyret har enstemmig vedtatt å stille seg positiv til kraftverk i Straumen-elva. Politikerne sier også ja til å delta i utvidelsen av Studiesenter Salten, og Bygdekroa har fått skjenkebevilling.

 Kommunestyret hadde møte 20. november, og behandlet både disse og en rekke andre saker. Samtlige vedtak var enstemmig.

Se hele innkallingen med saksliste og saksutredning.

Se protokoll fra møtet.

Sist oppdatert den 09. september 2015