Nye søknadsfrister til barnehagene

Søknadsfristene for barnehageplass i Sørfold er endret. De nye fristene er 1. desember og 1. mai, og endringene er vedtatt i driftsutvalget.

Søknadsfristen er 1. desember med oppstart 1. januar og 1. mai med oppstart 15. august. Mellom opptakene kan styrer kun ta inn barn utenom venteliste dersom det er særlige tilfeller og til barnets beste at det får plass.

Ellers ved ledige plasser eller andre behov for plass, skal opptaksutvalget kalles inn. Ordningen trer i kraft fra 1. mai 2008.

Søknadsskjema barnehageplass.

Les mer om:

Straumen Barnehage

Nordsida Barnehage

Røsvik Barnehage

 

Sist oppdatert den 09. september 2015