Rydding langs hovedveiene i gang

I ukene fram mot jul vil Salten Skogservice AS rydde skog langs E6 i Sørfold. Tre strekninger er plukket ut i 2007.

Disse strekningene er:

  • Fra krysset mot Helland til Høystakkan
  • Gyltvik- Kvarv
  • Sommarset

Det kan også bli aktuelt å få ryddet vegkantene på deler av fylkesvegen fra Straumen og til Lakselva Idrettsanlegg. 

det er stort behov for rydding  Foto GBJ  Sørfold kommune

Til sammen vil det bli ryddet ca. 10 km i denne omgang.

Formålet med ryddingen er å øke trafikksikkerheten langs vegene, både når det gjelder i forhold til viltpåkjørsler og for å bedre forholdene for frobikjøringer. I tillegg legger en vekt på å få bedre utsikt og fremme trivsel langs vegene, både for lokalbefolkningen og turister som ferdes langs vegene.

Sørfold kommune deltar sammen med fem andre Saltenkommuner i dette ryddeprosjektet. Kommunene har fått til sammen 750.000 kroner fra Statens Vegvesen i 2007. Det er søkt Vegvesenet om videreføring av prosjektet i 2008.

Sist oppdatert den 09. september 2015