Tilskudd til vedlikehold og brøyting

Eldre og uføre kan søke om tilskudd til vedlikehold og brøyting av privat gårdsvei for sesongen 2007/2008. Søknadsfristen er 1. desember 2007.

 

Det er utarbeidet retningslinjer for ordningen. Les mer om disse her.

Søknadsskjema ligger her. Det kan ikke sendes elektronisk, men kan printes ut og sendes til Sørfold kommune, 8226 Straumen.

Sist oppdatert den 09. september 2015