F.v. Hanna Thuv og Vilde Sofie Nohr

Hanna Thuv og Vilde Sofie Nohr er ungdomsrådets representanter i den lokale arbeidsgruppa for kommunereformen. 

Eget folkemøte for ungdom

Både ungdomsrådet og de voksne politikerne ser det som viktig at ungdom engasjerer seg i denne saken, og da de to ungdommene tok til orde for et eget folkemøte for ungdom, fikk de straks støtte fra de voksne i arbeidsgruppa.

 Ungdomsmøtet blir i kantinen på Rådhuset onsdag 6. mai kl. 18.00, og målgruppa er ungdom fra 8. klasse og oppover.

På møtet vil ulike alternativer for kommunestruktur bli presentert, og det vil bli spørsmål og diskusjon. Det blir også kulturinnslag.

Hva vil være det beste for innbyggerne?

Skal Sørfold fortsatt være egen kommune, eller vil det være bedre å slå seg sammen med andre?

Vet vi noe om hva slags oppgaver kommunene får i framtida, og hva med tilskudd fra staten?

Det blir gratis brus og pizza til alle som kommer på møtet.

Ønsker å delta i rådgivende folkeavstemming

Våren 2016 planlegges rådgivende folkeavstemning i Sørfold som en del av den lokale  prrosessen omkring  kommunereformen.

Da kan innbyggerne si sin mening, og ungdomsrådet ser det somselvsagt at ungdom fra 16 år må få avgi stemme.

–  De som er unge i dag blir voksne innbyggere i kommunen framover, og da må de få si sin mening, heter det i en uttalelse fra ungdomsrådet.

De hadde møte 7. april, og da sto blant annet kommunereformen på sakslista.

Vil du vite mer?

I venstremenyen er kommunereformen eget menypunkt. Snarvei til dette:

Kommunereformen