Rådmann Ørjan Higraff

Ørjan Higraff er på plass i rådmannsstolen.

Høst er budsjettid

Ørjan Higraff kommer fra rådmannsjobb i Dyrøy kommune i Troms, og startet som rådmann i Sørfold 3. november. 

November betyr at budsjettarbeidet pågår for fullt, og den nye rådmannen er inneforstått med at prosessen kan bli vanskelig. 

Politikerne skal foreta valgene

–  Jeg er ikke uvant med vanskelige prosesser. Et stikkord her er dialog, og jeg har tro på at vi i samarbeid med formannskapet skal finne løsninger som er gode for innbyggerne.

Vi er til for dem, sier han.

–  Tillitsvalgte er også viktig å kommunisere med i denne prosessen.

Rådmannens rolle er å spille inn ulike løsninger til politikerne, så  skal de foreta valgene.

De fleste kommuner opplever vanskelige tider. Og vårt utgangspunkt er bedre enn mange andre steder, påpeker Higraff.

Vil høre hvordan de ansatte har det

Han er også opptatt av å møte de ansatte og spørre hvordan de har det.

Foreløpig har han besøkt de kommunale arbeidsplassene i Røsvik og på Straumen, nærmere bestemt Sørfold sykehjem, Røsvik barnehage, Røsvik skole, Straumen skole og Sørfold Eldresenter. Han har også vært en runde på Rådhuset.

Han skal også til kommunens virksomheter nord i kommunen: Elvheim Bokollektiv, Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole.

Etterlyser dokumentasjon på fordeler ved storkommuner

Den nye rådmannen har rukket å være med på sitt første møte i Salten Regionråd. Der møtes ordførere, opposisjonsledere og rådmenn fra alle kommunene i Salten.

Dermed blir et uunngåelig spørsmål: Hva tenker han om kommunesammenslåing?

–  Tida er inne for å se på kommunestruktur, men hva som blir utfallet overlater jeg til politikerne å vurdere.  Men hvis jeg skal mene noe i forbindelse med debatten, vil jeg si at det burde ha vært en avklart oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommuner/regioner og kommuner.

Jeg savner dessuten forskningsbasert dokumentasjon på at større kommuner er en bedre løsning for framtidig samfunnsutvikling, sier Ørjan Higraff.

–  Vi må se på helheten, samt ta hensyn til landets geografi. Kommune-Norge er forskjellig, avhengig av hvor du bor, for eksempel i Oslo kontra en liten kommune i Nordland, sier han.

Gleder seg til å bli kjent

Sørfolds nye rådmann føler at han har blitt svært godt mottatt, og ser fram til å bli kjent med kommunen og innbyggerne.

Han gleder seg også til å sette seg inn i utfordringer knyttet til lag og foreninger, næringsliv og kraft, samt samarbeid med de andre kommunene i Saltenregionen.