Sørfold kommune ønsker å komme i gang med vaksinering av 12-15 åringer allerede 15. september.

Vaksine mot covid-19 tilbys til årskull 2006-2008, samt de som er født i 2009 og har fylt 12 år. De som fyller 12 år senere i høst vil tilbys vaksine da.

Sørfold kommune vaksinerer for tiden med Pfizer(Comirnaty), som er en av to godkjente vaksiner for ungdom fra 12 år og oppover. Aldersgruppen 12 år til og med 15 år, tilbys èn vaksinedose.

–Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper, skriver FHI på sine nettsider.

Elever i Sørfold i aktuell alder får med to eksemplarer av samtykkeskjema i sekken. Dette leveres på skolen.

Etter at helsesykepleier har mottatt underskrevet samtykkeskjema fra begge foresatte, vil foresatte bli kontaktet for nærmere informasjon og tidspunkt for vaksinering av barnet.

Vi ber nå om at foresatte som ønsker vaksinering av sitt barn født i 2006, 2007 eller 2008, samt barn født i 2009 som har fylt 12 år gjør følgende:

Dette for at helsesykepleierne skal få oversikt over hvor mange som ønsker vaksine, og kan starte planlegging av gjennomføringen.

Man kan også ringe Trude Zahlsen på tlf. 48267338 eller Berill Dåbakk på tlf. 90857423

  • Fyller ut samtykkeskjema (det kreves samtykke fra begge foresatte) og leverer det på barnets skole.

Samtykkeskjema sendes med elevene i sekken, men det kan også lastes ned herfra:

Samtykke til vaksinering av barn/ungdom 12-15 år