Vil gjøre SFO mer tilgjengelig for alle

Regjeringen vil bygge videre på arbeidet med en nasjonal rammeplan som ble innført høsten 2021, og satse på styrking av kompetansen til de ansatte for å øke kvaliteten i SFO. Og de ønsker en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer.

En del av dette handler om å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle. Første skritt på veien dit er gi alle barn på 1. trinn gratis SFO i 12 timer hver uke.

Dette betyr at elever på 1. trinn som har deltidsplass med inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud derfor også vil bli rimeligere. Det er varslet at kommunene vil bli kompensert for inntektstapet i form av tilskudd.

Moderasjonsordning gjelder fortsatt

Fra før av finnes det en behovsprøvd moderasjonsordning.

Innføringen av 12 timer gratis SFO på 1. trinn skal ikke medføre at husholdninger som ville vært omfattet av moderasjonsordningen om redusert foreldrebetaling etter forskriften § 1B-1, mister denne retten.

Den nye moderasjonsordningen forutsetter derfor at kommunen først skal ta stilling til om husholdningen har krav på redusert foreldrebetaling etter forskriften § 1B-1 der det har kommet søknad om dette.

§ 10 i Sørfold kommunes vedtekter for SFO er endret som følge av den nye bestemmelsen om gratis SFO. Dette ble vedtatt i kommunestyret 16. juni.

Vedtekter for SFO i Sørfold, som gjelder fra skoleåret 2022/2023

Se også:

Moderasjonsordning for SFO