Også i Sørfold skjer det mye hele denne uka. 
I denne perioden kan du bli med på spennende aktiviteter og arrangementer, som gir deg kunnskap om, og viser deg eksempler på hvordan vi som samfunn kan jobbe i lag for en mer bærekraftig fremtid.

Hva er målet med Gjenbruksuka?

Målet med Gjenbruksuka er å styrke regionalt samarbeid og stimulere til en mer grønn og bærekraftig utvikling av hele Salten. 

Alle ni kommunene i Salten står sammen om Gjenbruksuka, med mål om at den skal være et felles løft mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og kulturfeltet i omstillingen til et mer sirkulært samfunn*. I praksis vil man gjennom Gjenbruksuka motivere husholdninger, næringsliv og offentlig forvaltning til å ta nye steg mot sirkulærøkonomien* og lavutslippssamfunnet.

Hos arrangørens nettside (IRIS Salten), kan du på denne linken se alle arrrangementer som gjelder for Sørfold.

Arrangementsoversikt Sørfold.

Du kan også laste ned en PDF med en lignende oversikt, der steder, tidspunkter o.l. ligger i en tabell.

Arrangement som PDF-dokument.

Kontaktperson i Sørfold kommune for dette arrangementet, er Sharon Dahlskjær. 
Epost: sharon.dahlskjar@sorfold.kommune.no.