Løkta Barnehage, Røsvik

Løkta Barnehage i  Røsvik er en av tre barnehager i Sørfold.

Opptak to ganger i året

Opptak til barnehagene skjer to ganger i løpet av barnehageåret.

Søknadsfrist for barnehageplass fra 1. januar 2017 er 1. desember 2016.

Barn som har fast plass trenger ikke å søke, det skal kun søkes om ny eller endret plass.

Sørfold kommune har heldagsbarnehager i  Røsvik, på Straumen  og ved Nordsia oppvekstsenter i  barnehageåret 2016/2017.

Man kan søke elektronisk:

Søknadsskjema barnehageplass

NB! Det er kun mulig å søke halv eller hel plass, og ikke valg av dager.

Endring i regler om foreldrebetaling

Med virkning fra 1. mai  2015 er det på landsbasis innført en ordning med behovsprøvd redusert foreldrebetaling i barnehage. Les mer om dette:

Informasjon til foresatte.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Veiledning til søknadsskjema