Startet i ekspedisjonen på sosialkontoret

6. februar 1977 var hennes første arbeidsdag på Rådhuset.  Datoen husker hun fortsatt.   

– Jeg fikk jobben mens kommuneadministrasjonen fortsatt holdt til i Røsvik, og Rådhuset på Straumen var under bygging.

Men det var ferdig da jeg tiltråde, og bra var det, for jeg hadde ikke bil den gangen og har alltid bodd på Straumen, forteller Bente Pedersen.

Hun startet i ekspedisjonen på sosialkontoret, som det het den gang, og var den eneste ansatte i tillegg til sosialsjefen, som på den tida var Ole Gabriel Berstad.

Senere ble det flere kolleger og andre sosialsjefer.

En av dem var Hans Hosen.

–Han var det mye moro med, han hadde mange artige påfunn, dette tror jeg mange på Rådhuset husker, sier hun.

Må forholde seg til sju dataprogrammer

Siden 2009 har sosialtjenesten vært en del av NAV. Og Bente har vært med på flere omstillinger og har måtte lære mye nytt.

I dag jobber hun med bostøtte, startlån, TT-kort, gjeldsrådgivning og saker etter Lov om sosiale tjenester. For å nevne noe.

–Jeg har 7 forskjellige dataprogram som jeg jobber med, forteller hun, og regner opp alle sju.

Som mange andre på sin alder er hun ikke så veldig glad i alle de nye dataprogrammene og de stadige endringene.

–Vi får nye plattformer hver tredje måned, og må hele tida settes oss inn i nye systemer. Dessverre blir det også mindre tid til å snakke med folk når de kommer innom for veiledning.

Men jeg har trivdes veldig godt på jobb i alle år, forsikrer Bente Pedersen.

Litt rart blir det nok å slutte etter så lang tid, må hun medgi.

Likevel ser hun fram til å få mer tid til å reise. Og til å sykle, som hun er veldig glad i.

–Jeg har vært kasserer i Sørfold helsesportslag i 20 år, og vil fortsette med frivillig arbeid, sier hun.

Bente Pedersen har stor kontaktflate, og det er nok mange som vil savne hennes blide og hyggelige vesen bak skrivebordet på NAV.

En ildsjel både på jobb og ellers, som alltid er opptatt av å hjelpe.