Bildet: Det er mye uteskole i disse dager.

Alle i grunnskolen på plass fra 13. mai

På Regjeringens pressekonferanse 7. mai ble det klart at mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen skal tilbake på skolen i løpet av uke 20.

For Sørfolds vedkommende er det besluttet at skolene åpner for disse trinnene onsdag 13. mai.

Skoleskyss vil da gå som normalt, og denne gjennomføres i henhold til statlige retningslinjer om avstand mellom elever på buss.

Når det gjelder barnehagene, gjelder følgende åpningstid ut barnehageåret:

Straumen barnehage:

Åpningstid er kl. 0700-15.30.

Alle får plass fra mandag 11. mai, både de som har plass fra før av og tidligere er bedt om å vente, samt de som skal på tilvenning ved nytt opptak. For sistnevnte forutsettes det at retningslinjene følges.

Nordsia oppvekstsenter, barnehage

Åpningstid er kl. 07.45-15.15.

Løkta barnehage, Røsvik:

Åpningstiden er kl.  07.45-15.15.

Felles for alle barnehagene:

Det vil være lokale tilpasninger når det gjelder tidspunkt barna kan bli levert og hentet i barnehagene. Dette for å kunne ivareta smitteverntiltakene og  unngå trengsel i hente - og bringesituasjon. 

Her kan du lese pressemelding både om skoleåpning og en rekke andre steg i Regjeringens plan for gradvis åpning av samfunnet:

Regjeringens pressemelding 7. mai