Status vaksinering pr. 1. august 2021:

  • 621 personer i Sørfold fått sin 2. dose og anses som fullvaksinerte.

I uke 30 ble det satt 234 doser, som er det høyeste antall til nå. Unge i alderen 18-24 år fikk tilbud om drop-in vaksinering 28. juli, og mange benyttet seg av dette.

Det vaksineres i gruppe 8, 9 og 10, men innkalling av personer i gruppe 11 har begynt.

  • Gruppe 8 er 55-64år
  • Gruppe 9 er 45-54 år 
  • Gruppe 10 er alder 18-24 år og 40-44 år
  • Gruppe 11 er 25-39 år

Hver onsdag er det vaksinering i Rådhussalen.  Programmet er tett, så det er viktig at alle møter til oppsatt tid.

Koronasertifikatet oppdateres hver gang du logger inn

Personer som har fått første vaksinedose for minimum 3 uker siden eller begge doser har grønt koronasertifikat.

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå en gyldighet som utløper om 90 dager. Men denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. Noen kan for eksempel prøve å krysse landegrenser med det to år etter det ble skrevet ut. På den tiden kan både immunitet og vaksiner ha forandret seg.

Logg inn her for å se ditt koronasertifikat

Se også:

Alle som ønsker vaksine må melde fra på e-post eller sms

Ansatte i skole og barnehage priroriteres i vaksinekøen

Vaksinasjonsprogrammet