Fotballturnering Stroknes

Fotballturnering på Strøksnes, ca. 1977?

Den eneste naturgressbanen i Sørfold

Fotballbanen i Lappvika på Strøksnes er Sørfolds eneste naturgressbane for fotball. Banen ble byd i 1961-62, hovedsakelig på dugnad.

Dette var hjemmebanen til Hestvikstranda IL – og ikke minst arena for Strøksnesturneringa på 1970- og 1980-tallet, som samlet bygde- og bedriftsidrettslag fra Sørfold og Fauske en sommerhelg hvert år.

Det ble gitt 5.000 kroner i STUI-midler til denne banen i 1961, og drøyt 3.000 i 1962.

STUI sto for statens ungdoms- og idrettskontor, som ble opprettet av Stortinget så tidlig som i 1946.

Ordningen med statlig tilskudd/overskudd av tippemidler til idrettsanlegg er nesten like gammel, den ble opprettet samme år som Norsk Tipping, i 1948.

Fra beskjedne 5.000 kroner i 1961 er spranget stort til 7,8 millioner kroner til Sørfoldhallen i 2006-2007, som er det høyeste beløpet et anlegg i Sørfold har mottatt i slike midler.

28 millioner kroner til anlegg i Sørfold

Det er i alt 84 registrerte anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sørfold kommune. Forsamlingshus og skoler med gymsal er også med i oversikten.

Noen av anleggene er ikke i bruk eller nedlagt, men står fortsatt i anleggsregisteret.

Anleggsoversikt

 39 av disse anleggene har til sammen fått tildelt ca. 28 millioner kroner i statlige spillemidler/tippemidler/STUI-midler, fra 1961 og fram til i dag.

Samme tendens ser man over hele landet og i alle kommuner, og det er ingen tvil om at den statlige tilskuddsordningen er gull verdt for idretten, og har vært det i alle år:

Kombinasjonen av lokal dugnadinnsats og støtte fra spillemidlene har gjort det mulig å bygge alt fra enkle nærmiljøanlegg til store haller.

Nytt nasjonalt anleggsregister

Det har nå kommet et nytt nasjonalt register over anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

1. gå inn på  Anleggsregisteret

2. Velg fylke

3. Velg kommune

4. Trykk søk

5. Zoom inn og trykk på de markørene som viser anleggene

Da får du opp detaljer om anlegget. 

Hvis det er noe gjelder Sørfold som ikke er korrekt, vil kulturkontoret gjerne ha beskjed om dette, kontaktperson er Steinar Strand, tlf. 476 34 955 eller e-post steinar.strand@sorfold.kommune.no.