BIldet: Ansatte i hjemmetjenesten.

Enheten har ansvaret for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm og middagsombringing i hele kommunen.

To avdelinger, sør og nord

Hjemmetjeneste avdeling sør holder til i 2. etasje av Coop-bygget på Straumen.

Miljøtjenesten er en del av denne avdelingen.

Elvheim Bokollektiv:

Elvheim Bokollektiv ligger i Elvkroken og har 10 plasser med botilbud, hjemmetjeneste, middagsombringing og trygghetsalarm.

Elvheim er en bolig, og de som skal bo der må ta med seg det de trenger for å bo der; møbler, belysning, sengetøy, håndklær etc. og ellers hva de måtte ønske. Forbruksvarer må de selv sørge for.

Elvheim har døgnbemanning.

Kriterier/vilkår

• Søker må ha behov for mer hjelp enn det som kan gis i eget hjem eller at boligen- og/ eller plassering av bolig er uhensiktsmessig i forhold til å kunne gi bistand
• Ordinære hjemmetjenester skal være vurdert/utprøvd.
• Søker må selv ønske opphold i bokollektivet
• Det skal foreligge en oppdatert søknad
• Det må være ledig plass i bokollektivet

Plasser tildeles etter behov og ikke etter ventelisteprinsipp.

Kontaktinformasjon:

  • Telefonnummeret til Elvheim Bokollektiv:  75 68 51 22.
  • Hjemmesykepleien nord: 75 68 51 20/ 48 21 64 49.
  • Enhetsleder hjemmetjeneste er Margunn Elise Skjevik. Hun har kontor i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen, og kan treffes på tlf. 928 65 382. E-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no