Åpen brannstasjon

Brannstasjon i Sørfold ligger ved kommuneverkstedet, vest for Straumen sentrum. Det er arrangør Salten Brann IKS som ønsker alle velkommen innom lørdag 24. september mellom kl. 11.00 og 14.00.

Viktig å vite hva man skal gjøre

Alle som har sett en brann på nært hold, har ved selvsyn sett hva slags krefter som er i gang. Svært mange blir overrasket over hvor fort en brann kan utvikle seg.

Fra en brann oppstår i et rom, til det er så røykfullt og varmt at det er fare for eget liv å være der, kan det i enkelte tilfelle dreie seg om noen få sekunder. Derfor er det viktig å gjennomføre varierte øvelser, slik at man vet hva man skal gjøre i tilfelle brann.

Brannvernuka

Åpen dag på brannstasjonen er et ledd i den årlige brannvernuka. Drøyt 350 brannstasjoner over hele landet deltar med åpen dag, de fleste lørdag 24. september.

I brannvernuka oppfordres også bedrifter, skoler, institusjoner, barnehager og privatpersoner til å avholde brannøvelse i løpet av september.  

Nasjonal brannøvelse

Siden første gang det ble arrangerte Nasjonal brannøvelse i 2009, har det vært en formidabel oppslutning med økning hvert år. I fjor deltok 705.000 personer i brannøvelser over hele landet.

Til nå er 630.000 deltakere påmeldt i år.

I Sørfold har Nordsia oppvekstsenter samt en privatperson meldt seg på så langt.

Vi håper og tror at flere vil følge på.

Demonstrasjon av brannslokking

Salten Brann deltok på sentrumsdagen 2014, der de demonstrerte brannslokking.

Registrering av brannøvelser

På nettsidene til Direktoratet for samfunnskontakt og beredskap kan alle registrere sin brannøvelse:

Nasjonal  brannøvelse