Det er mange som gjennom året bærer på ulike ting i livene sine. Da kan det være fint å komme til en kirke, utenfor de oppsatte aktivitetene. Diakoniarbeideren ønsker å legge til rette for dette gjennom å ha åpen kirke. I første omgang den tredje tirsdagen i måneden, frem til april.

Første gang er tirsdag 21. januar fra kl. 10-13. Unntaket her vil være ved begravelser. Åpningstider og endringer annonseres på menighetens hjemmeside, under rubrikken: hva skjer.

På disse dagene vil det være mulig å komme inn for en stille stund, tenne et lys eller for en liten prat.

Kirken er også åpen for de som bare er på ”gjennomreise” og som har lyst til å se kirken fra innsiden, kanskje høre litt om kunsten og kirkens historie.

Velkommen inn!