Utreder ulike alternativer

Ordfører Gisle Hansen (bildet) understreker at ingen beslutninger er tatt foreløpig.

– Fasen vi er inne i nå, handler om å skaffe oss oversikt over alternativene og hvilke muligheter som foreligger, når det gjelder ny barnehage på Straumen.  Da er det viktig at alle skal få samme tilgang til informasjon.

Informasjonsmøtet er åpent for alle, både politikere, ansatte, foresatte og alle andre interesserte, sier han.

De som skal holde innledning kommer fra Bodø-kontoret til Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Dette er en paraplyorgansisasjon for en del av aktørene i markedet.

–Møtet er ikke ment for å starte en politisk diskusjon. Denne kommer litt senere. Men alle får anledning til å stille spørsmål på møtet, sier ordføreren.

Økonomisk bærekraft

Ny barnehage på Straumen har vært på anbud, og laveste pristilbud lå på over 70 millioner kroner.

– Ny kommunelov stiller krav om økonomisk bærekraft, og vi vil nå smertegrensen med en slik investering.  Likevel må vi ta en avgjørelse før innkomne pristilbud utløper i mai.

Vi ønsker å ha et best mulig grunnlag for å ta denne avgjørelsen, og utreder derfor flere alternativer, forklarer Hansen.

Hva innebærer det økonomisk og kvalitetsmessig for Sørfold hvis private skal bygge og drive barnehage?

Velkommen til åpent informasjonsmøte i Rådhussalen onsdag 8. janaur kl. 17.30.

  • Representanter for PBL innleder
  • Anledning for alle til å stille spørsmål

Arr.: Sørfold kommune.