Kobbvatn

Kobbvatn er et av områdene som foreslås prioritert i årets søknad om støtte til bredbåndsutbygging.

På høring ut april

I begynnelsen av mai skal Sørfold kommune sende søknad til NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) om støtte til bredbåndsutbygging.

Før dette skjer, skal forslag til prioriterte geografiske områder ligge på høring på kommunens hjemmeside i en måned.

Vi er nå inne i denne høringsperioden, som varer til 30. april.

Mer om dette:

Bredbåndssøknad på høring

Kommunen har også foretatt en egen dekningsanalyse, hvor det er kartlagt dekning for 2G, 3G og 4G i hele kommunen.

Ønsker innspill fra befolkningen

Kommunen ønsker innspill, både på de områdene NKOM-søknaden tar for seg, og øvrige områder i kommunen.

Velkommen til åpent møte i Rådhussalen torsdag 27. april kl. 18.00:

  • Kenneth Brødreskift fra Dekningsspesialisten innleder
  • Orientering om  innholdet i søknaden som snart skal sendes av gårde.

–  Vi skal også snakke om samarbeid mellom kommunen, grendelagene, bedriftene og befolkningen generelt omkring bredbåndsløsninger, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Møtet er åpent for alle interesserte. Grendelagene er spesielt invitert.